Privacyverklaring Beer and Beefs

Beer and Beefs (2 vestigingen; Vorstermansplein 24, 5725 AM Asten-Heusden, Markt 22, 5554 CC Valkenswaard), hierna aan te duiden als Beer and Beefs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Beer and Beefs (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het maken van een reservering.

Aan ons verstrekte gegevens

Als je bij Beer and Beefs een reservering plaatst, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.

 • Naam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruik maakt van de diensten van Beer and Beefs middels een reservering of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);
 1.   Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Noodzakelijk voor het registreren van de reservering
 2. Wettelijke verplichting
 3. Toestemming van de gebruiker

Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je een mail sturen naar: info@beerandbeefs.nl

 1.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Beer and Beefs verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van klantenservice [grondslag: 1, 3, 4].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming [grondslag: 3, 4].
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beer and Beefs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Reserveringsformulier Max. 2 jaar
Sollicitatieformulier Max. 2 jaar
Aanvraag via e-mail Max. 2 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
Klantgegevens Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Beer and Beefs verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beer and Beefs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beer and Beefs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Hieronder kun je jouw cookievoorkeuren opnieuw instellen:

 

 1. Social media

Je kunt er voor kiezen om contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook,  Instagram en Linkedin. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, zien we een deel van je profielgegevens.

 1. Nieuwsbrief

Beer and Beefs brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws in ons restaurant, evenementen en eventuele andere informatie over Beer and Beefs. Als je bij Beer and Beefs een reservering plaatst of je op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@beerandbeefs.nl

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beer and Beefs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar info@beerandbeefs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beer and Beefs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:

 • De website van Beer and Beefs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.
 • Alle medewerkers van Beer and Beefs die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beerandbeefs.nl

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Beer and Beefs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website.

 1. Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Beer and Beefs                                                          Beer and Beefs
Vorstermansplein 24                                                 Markt 22
5725 AM Asten-Heusden                                         5554 CC Valkenswaard
Tel. 0493-691918                                                      Tel. 040-2027348
E-mail: info@beerandbeefs.nl                                  E-mail: info@beerandbeefs.nl

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Beer and Beefs behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Beer and Beefs adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 15-04-2019.